Legislation code 62/QĐ-UBND
Issuing date 11/01/2018
Published time 11/01/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Gia Nghĩa

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation