Legislation code 66/QĐ-UBND
Issuing date 12/01/2018
Published time 12/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation