Legislation code 75/QĐ-UBND
Issuing date 16/01/2018
Published time 16/01/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020  

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation