VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Kí hiệu 86/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày có hiệu lực 17/01/2018
Người ký Trương Thanh Tùng
Trích yếu

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác