STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 1811/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc của bà Đặng Thị Kim Liên 14/11/2018 Nguyễn Bốn
2 1813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 14/11/2018 Nguyễn Bốn
3 1815/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông 14/11/2018 Nguyễn Bốn
4 1810/QĐ-UBND Phê duyệt phương án diễn tập chữa cháy rừng cấp huyện năm 2018 13/11/2018 Trương Thanh Tùng
5 1809/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2018 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 13/11/2018 Trương Thanh Tùng
6 1802/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/11/2018 Cao Huy
7 1803/QĐ-UBND Thu hồi 1.030 m2 đất của UBND xã Nam Bình (Trụ sở Trạm y tế cũ xã Nam Bình) giao UBND huyện Đắk Song quản lý, bố trí sử dụng 13/11/2018 Trương Thanh Tùng
8 1805/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Buôn Kruê 13/11/2018 Trương Thanh Tùng
9 1798/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý thư viện năm 2018 12/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 1788/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập năm 2018 (lần 2) 12/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 1790/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Ford Escape, biển kiểm soát 48A-0206 của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Nguyễn Bốn
12 1779/QĐ-UBND Công bố Danh mục 34 thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông 09/11/2018 Cao Huy
13 1778/QĐ-UBND Thu hồi 44.273,5 m2 đất của Binh đoàn 16; đồng thời, cho Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng đồi 982, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 09/11/2018 Trương Thanh Tùng
14 1771/QĐ-UBND Gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông 08/11/2018 Trương Thanh Tùng
15 1774/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch chi tiết tổ chức các sự kiện thuộc Chương trình "Ngày cà phê Việt Nam" lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đăk Nông 08/11/2018 Trương Thanh Tùng
16 5584/UBND-KSTT Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 06/11/2018 Cao Huy
17 1759/QĐ-UBND Thu hồi diện tích 5.147 m2 đất của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành giao UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng 05/11/2018 Trương Thanh Tùng
18 1758/QĐ-UBND Thu hồi diện tích 2.170 m2 đất của UBND xã Nam Dong giao UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng 05/11/2018 Trương Thanh Tùng
19 1748/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh 02/11/2018 Nguyễn Bốn
20 1732/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  Đường giao thông nội vùng trung tâm cụm xã Nâm Nung, thuộc phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào Bon R’Cập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Nông 01/11/2018 Trần Xuân Hải