VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1021/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm dụng cụ nhà ăn nhà bếp cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
2 1022/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm doanh cụ cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
3 1023/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua hóa chất tiêu độc iodine 10% phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 05/07/2018 Nguyễn Bốn
4 1019/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các sự kiện thuộc Chương trình "Đăk nông -  Mùa Bơ chín" năm 2018 04/07/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 1013/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung các thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2018 02/07/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1004/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2011 đến năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 29/06/2018 Nguyễn Bốn
7 1003/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’Lấp 29/06/2018 Trần Xuân Hải
8 1001/QĐ-UBND Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 28/06/2018 Cao Huy
9 997/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm và lắp đặt Máy phát điện phục vụ cho Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 28/06/2018 Nguyễn Bốn
10 994/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 7.9, Khoản 7 phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song  27/06/2018 Trần Xuân Hải
11 993/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Nông  27/06/2018 Trần Xuân Hải
12 988/QĐ-UBND Điều chỉnh danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Tuy Đức theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 27/06/2018 Nguyễn Bốn
13 975/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Gói thầu số 3, Vỉa hè thuộc các trục đường N1-N5, N7, D1, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N22 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đắk Nia 26/06/2018 Nguyễn Bốn
14 966/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ 25/06/2018 Trần Xuân Hải
15 965/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 22/06/2018 Trần Xuân Hải
16 962/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án Công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan Bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông công suất khai thác 25.000 m3 đá nguyên khai/năm của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công 22/06/2018 Trần Xuân Hải
17 963/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Hoàng Long; đồng thời, cho Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ  22/06/2018 Trần Xuân Hải
18 959/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ  2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 21/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 957/QĐ-UBND Ban hành mã định danh của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh 21/06/2018 Cao Huy
20 953/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông 20/06/2018 Trần Xuân Hải