STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 523/KH-UBND Tổ chức Diễn đàn kết nối lãnh đạo nữ tỉnh Đắk Nông năm 2018
08/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 512/KH-UBND Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2018 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 510/KH-UBND Triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 509/KH-UBND Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 504/KH-UBND Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/09/2018 Cao Huy
6 501/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 25/09/2018 Trương Thanh Tùng
7 502/KH-UBND Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn 25/09/2018 Trương Thanh Tùng
8 496/KH-UBND Tổ chức Giải Bóng chuyền Cúp PV Đạm Cà Mau năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
25/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 474/KH-UBND Tổ chức tết Trung thu năm 2018 10/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 467/KH-UBND Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 07/09/2018 Nguyễn Bốn
11 463/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số Chi phí không chính thức năm 2018 và những năm tiếp theo 05/09/2018 Trần Xuân Hải
12 447/KH-UBND  Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 28/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 448/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác dân số trong tình hình mới 28/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 446/KH-UBND Nâng cao công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020 27/08/2018 Trần Xuân Hải
15 414/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 09/08/2018 Nguyễn Bốn
16 404/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng 07/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 386/KH-UBND Triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 24/07/2018 Nguyễn Bốn
18 375/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

19/07/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
19 372/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018 – 2020 18/07/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 539/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Bơ và các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông 16/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông