STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 652/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 06/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 647/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông 05/12/2018 Trần Xuân Hải
3 612/KH-UBND Tổ chức Tọa đàm, gặp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và tuyên dương, khen thưởng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019)  22/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 613/QĐ-UBND Thực hiện phong trào "Chồng rác thải nhựa" 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
5 594/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 09/11/2018 Trương Thanh Tùng
6 2286/KH-SKH

Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3)

25/10/2018
7 523/KH-UBND Tổ chức Diễn đàn kết nối lãnh đạo nữ tỉnh Đắk Nông năm 2018
08/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 512/KH-UBND Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2018 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 510/KH-UBND Triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 509/KH-UBND Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 504/KH-UBND Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/09/2018 Cao Huy
12 501/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 25/09/2018 Trương Thanh Tùng
13 502/KH-UBND Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn 25/09/2018 Trương Thanh Tùng
14 496/KH-UBND Tổ chức Giải Bóng chuyền Cúp PV Đạm Cà Mau năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
25/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 474/KH-UBND Tổ chức tết Trung thu năm 2018 10/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 467/KH-UBND Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 07/09/2018 Nguyễn Bốn
17 463/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số Chi phí không chính thức năm 2018 và những năm tiếp theo 05/09/2018 Trần Xuân Hải
18 447/KH-UBND  Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 28/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 448/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác dân số trong tình hình mới 28/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 446/KH-UBND Nâng cao công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020 27/08/2018 Trần Xuân Hải