VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 414/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 09/08/2018 Nguyễn Bốn
2 404/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng 07/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 386/KH-UBND Triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 24/07/2018 Nguyễn Bốn
4 375/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

19/07/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
5 372/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin giai đoạn 2018 – 2020 18/07/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 539/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Bơ và các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông 16/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông
7 300/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động 26-CTr/TU ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20/06/2018 Nguyễn Bốn
8 298/Kh-UBND Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018  19/06/2018 Nguyễn Bốn
9 296/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2 năm 2018 19/06/2018 Trần Xuân Hải
10 293/KH-UBND Tổ chức họp báo truyền thông chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 292/KH-UBND Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 287/KH-UBND Phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 14/06/2018 Nguyễn Bốn
13 530/KH-TCT Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 14/06/2018 Trần Văn Diêu
14 283/KH-UBND Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 13/06/2018 Trần Xuân Hải
15 278/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) 11/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 264a/KH-UBND

Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo

07/06/2018 Nguyễn Bốn
17 242/KH-UBND Tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
23/05/2018 Trần Xuân Hải
18 246/KH-UBND Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
19 248/KH-UBND Triển khai mô hình Cà phê doanh nhân 23/05/2018 Trần Xuân Hải
20 216/KH-UBND Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/05/2018 Nguyễn Bốn