Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1540/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ và công nhận kết quả bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thi đua khen thưởng Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 - 2020

26/09/2017 Nguyễn Bốn
2 296/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ đầu tiên của thời gian thuê cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Golf Gia Nghĩa tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

23/09/2017 Trương Thanh Tùng
3 1535/QĐ-UBND

Quyết định về việc bán tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil (cũ) do UBND huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đắk Nông thực hiện dự án Cơ sở giáo dục mầm non - tiểu học tại thị trấn Đắk Mil

22/09/2017 Nguyễn Bốn
4 1532/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song cho Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song thuê; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe huyện Đắk Song

21/09/2017 Trần Xuân Hải
5 1531/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
6 1530/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
7 1529/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
8 1528/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
9 1527/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
10 1526/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
11 1524/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải giao UBND huyện Đắk Glong quản lý

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
12 1523/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ khoản 1, Điều 1, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6, đồng thời cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
13 1522/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù  hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

20/09/2017 Trần Xuân Hải
14 1521/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình phá rừng trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (đã giải thể)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
15 1520/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện  tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện (Địa điểm trồng rừng: Trồng trên diện tích bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Đắk R’Tíh

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
16 1519/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH thương mại Cường Thắng thuê 236.278,3 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án khai thác sét gạch ngói và sét Kaolin (giai đoạn 1)

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
17 1514/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ

18/09/2017 Trần Xuân Hải
18 1515/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ.

18/09/2017 Trần Xuân Hải
19 1516/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân khai chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” dựa trên kết quả năm 2017

18/09/2017 Nguyễn Bốn
20 1517/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư của hộ ông Nguyễn Ngọc An và hộ ông Nguyễn Đình Chiến  

18/09/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo