STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 208/QĐ-UBND Thu hồi 633.261 m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông thuê 15/02/2019 Trương Thanh Tùng
2 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 15/02/2019 Trương Thanh Tùng
3 207/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:Hồ Buôn Lang, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước) 15/02/2019 Trần Xuân Hải
4 206/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ số 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ) 15/02/2019 Trần Xuân Hải
5 205/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông 15/02/2019 Trần Xuân Hải
6 204/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 15/02/2019 Trần Xuân Hải
7 209/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyển) 15/02/2019 Trần Xuân Hải
8 195/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông 13/02/2019 Trần Xuân Hải
9 198/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 13/02/2019 Trần Xuân Hải
10 199/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 13/02/2019 Trương Thanh Tùng
11 193/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Đắk Nông 13/02/2019 Trương Thanh Tùng
12 192/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông 31/01/2019 Trần Xuân Hải
13 183/QDD-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh phục vụ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 30/01/2019 Nguyễn Bốn
14 181/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh phục vụ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 30/01/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 190/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông
30/01/2019 Trần Xuân Hải
16 185/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2019 30/01/2019 Trần Xuân Hải
17 143/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm 24/01/2019 Nguyễn Bốn
18 145/QĐ-UBN Tặng Thiếp mừng thọ cho công dân tròn 90 tuổi, năm 2019 24/01/2019 Nguyễn Bốn
19 133/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh 23/01/2019 Trần Xuân Hải
20 132/QĐ-UBNd Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil - Hạng mục: Móng, cột ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa 23/01/2019 Trần Xuân Hải