Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1206/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động, trẻ em thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

21/07/2017 Cao Huy
2 1201/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tâp thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa; người có công với cách mạng đã có nhiều thành tích trong công tác, lao động, sản xuất.

20/07/2017 Nguyễn Bốn
3 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể năm 2017

20/07/2017 Trần Xuân Hải
4 1203/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 1204/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến 2030”

20/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1197/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng trụ sở Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

19/07/2017 Nguyễn Bốn
7 1198/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trần Xuân Hải
8 1199/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Công ty TNHH xây dựng Trường Hải thuê 103.333,6 m2 đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản (giai đoạn 1)

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
9 1200/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 và  khoản 2, Điều 1, Quyết định số 465QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

19/07/2017 Trương Thanh Tùng
10 1172/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh Golf Gia Nghĩa

17/07/2017 Trương Thanh Tùng
11 1173/QĐ-UBND

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Viễn thông Đắk Nông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

17/07/2017 Trương Thanh Tùng
12 1184/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

17/07/2017 Nguyễn Bốn
13 1171/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

14/07/2017 Cao Huy
14 1170/QĐ-UBND

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đạt giải các kỳ thi cấp quốc gia và cấp tỉnh

14/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 1169/QĐ-BCBDA

Quyết định về việc bố trí Phụ trách kế toán Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ tỉnh Đắk Nông

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
16 1168/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng trên diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn huyện Đắk Glong và Đắk Song

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
17 1167/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan 4A, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; công suất 63.000 m3 đá nguyên khai/năm của Công ty Cổ phần Đường bộ Đắk Lắk

13/07/2017 Trương Thanh Tùng
18 1166/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn, khen thưởng doanh nghiệp

12/07/2017 Nguyễn Bốn
19 1165/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn Ngân sách tỉnh năm sau để bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Công trình Thủy lợi Đắk Drô, hạng mục: Lòng hồ chính bổ sung

12/07/2017 Nguyễn Bốn
20 1164/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 3, Điều 1, Quyết định số  2122/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

12/07/2017 Nguyễn Bốn