Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 09/CT-UBND

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 08/CT-UBND

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

25/09/2017 Nguyễn Bốn
3 07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

15/09/2017 Nguyễn Bốn
4 06/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 05/CT-UBND

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2018

27/07/2017 Nguyễn Bốn
6 04/CT-UBND

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

30/05/2017 Nguyễn Bốn
7 03/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 13/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/08/2012 Lê Diễn
9 10/CT-UBND

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình không có bạo lực

17/07/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đức Yến