Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 5280/UBND-KTKH

Công văn về việc khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành dự án 3EM

25/09/2017 Nguyễn Bốn
2 5288/UBND-KTKH Công văn về việc xử lý đề nghị của UBND huyện Cư Jút tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 08/9/2017  25/09/2017 Trần Văn Thương
3 5299/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

25/09/2017 Nguyễn Bốn
4 5293/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp mã số BHXH và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH

25/09/2017 Nguyễn Bốn
5 5286/UBND-KTKH

Công văn về việc tăng cường các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
6 5258/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

22/09/2017 Nguyễn Bốn
7 5229/UBND-NC Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20/09/2017 Cao Huy
8 5228/BCĐ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2017

20/09/2017 Cao Huy
9 5186/UBND-CNXD

Công văn về việc đôn đốc tiến độ đường tránh; xử lý các trường hợp cản trở thi công, đào đắp sai quy định

19/09/2017 Trần Xuân Hải
10 5197/QĐ-UBND

Công văn về việc xử lý nhóm 16 dự án nông lâm nghiệp của các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
11 5166/UBND-KTKH

Công văn về ý kiến đối với phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Nâm N’Đir, huyện Krông Nô

18/09/2017 Trần Xuân Hải
12 5158/UBND-NN

Công văn về việc xử lý phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
13 5156/UBND-NC

Công văn về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL

18/09/2017 Cao Huy
14 5164/UBND-NN

Công văn về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
15 5162/UBND-NN

Công văn về việc thu hồi và tiêu thụ khoáng sản mới phát hiện tại mỏ đá xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

18/09/2017 Trương Thanh Tùng
16 5174/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

 

18/09/2017 Trần Văn Thương
17 5143/UBND-KGVX

Công văn về việc thống nhất trong việc thực hiện văn bản của UBND tỉnh

15/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
18 5142/UBND-TH

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1100-TB/TU

15/09/2017 Nguyễn Bốn
19 5151/UBND-KTKH

Công văn về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 tại địa bàn các xã Nhân Đạo, Hưng Bình, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa thuộc huyện Đắk R’lấp

15/09/2017 Nguyễn Bốn
20 5134/UBND-KTKH

Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018 bằng nguồn ngân sách địa phương

15/09/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo