VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2893/UBND-KTKH Xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI năm 2018. 18/06/2018 Trần Xuân Hải
2 2886/UBND-KTKH Điều chỉnh đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn
3 2887/UBND-KTKH Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn
4 2877/UBND-NN Cho phép sử dụng địa danh ĐẮK MIL cho nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Đắk Mil” 18/06/2018 Trương Thanh Tùng
5 2864/UBND-NN Tham gia chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017”  15/06/2018 Trương Thanh Tùng
6 2763/UBND-KTKH Hỗ trợ, thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 12/06/2018 Nguyễn Bốn
7 2724/UBND-CNXD Đôn đốc thực hiện dự án án đầu tư xây dựng công trình Hồ Gia Nghĩa 11/06/2018 Nguyễn Bốn
8 2672/UBND-KTKH Quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên 07/06/2018 Nguyễn Bốn
9 2655/UBND-KTKH Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công 06/06/2018 Nguyễn Bốn
10 2563/UBND-KTKH Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng 06/06/2018 Nguyễn Bốn
11 2373/UBND-KTKH Xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch 22/05/2018 Nguyễn Bốn
12 2335/UBND-NN Xử lý thiệt hại do thiên tai gây ra  22/05/2018 Trương Thanh Tùng
13 2217/UBND-KGVX Triển khai thực hiện theo Thông báo số 863/TB-BNN-VP ngày 25/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh năm 2018, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. 16/05/2018 Trương Thanh Tùng
14 391/VPUBND-KSTT Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn 09/05/2018 Trần Văn Diêu
15 1999/UBND-NN Điều chỉnh địa điểm tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2018 02/05/2018 Trương Thanh Tùng
16 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 27/04/2018 Trương Thanh Tùng
17 1911/UBND-NN Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học 26/04/2018 Trương Thanh Tùng
18 1885/UBND-KTKH Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015  26/04/2018 Nguyễn Bốn
19 1895/UBND-NN Thay đổi một số nội dung trong báo cáo ĐTM của dự án nâng cấp mở rộng khai thác và chế biến khoáng sản mỏđá bazan Buôn Nui, xã EaPô, huyện Cư Jút 26/04/2018 Trương Thanh Tùng
20 1896/UBND-TH Tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5  26/04/2018 Nguyễn Bốn