Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 65/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

12/02/2018 cao Huy
2 62/KH-UBND

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

08/02/2018 Nguyễn Bốn
3 57/KH-UBND

Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

07/02/2018 Trần Xuân Hải
4 32/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018

23/01/2018 Nguyễn Bốn
5 735/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018                                                        

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 722/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

27/12/2017 Trần Xuân Hải
7 723/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

27/12/2017 Trần Xuân Hải
8 724/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

27/12/2017 Trần Xuân Hải
9 713/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 685/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/8/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

14/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 680/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ III, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ I năm 2017 -2017 và phát động cuộc thi lần thứ IV, Hội thi lần thứ II năm 2017 - 2018

12/12/2017 Trương Thanh Tùng
12 677/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội an toàn giao thông đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên năm 2017” 

11/12/2017 Cao Huy
13 630/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 629/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

16/11/2017 Trương Thanh Tùng
15 628/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 614/BC-UBND

Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2017

10/11/2017 Trần Xuân Hải
17 602/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 5905/TL-HĐXT Thể lệ giải thưởng báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2017 20/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 566/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Mậu Tuất 2018.

 

18/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 558/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải