Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 500/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
2 484/KH-UBND

Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 482/KH-UBND

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
4 479/KH-UBND

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2021

12/09/2017 Cao Huy
5 468/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại

08/09/2017 Cao Huy
6 451/KH-UBND Kế hoạch công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào đân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2021 06/09/2017 Cao Huy
7 446/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017

06/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 445/KH-TCTLN

Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên Quốc lộ 14C và Quốc lộ 28 qua địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

05/09/2017 Trần Xuân Hải
9 436/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2021

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 437/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 434/BC-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

24/08/2017 Nguyễn Bốn
12 426/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

18/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 419/KH-UBND

Kế hoạch sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011 - 2017

10/08/2017 Cao Huy
14 418/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cái cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2017 và những năm tiêp theo

10/08/2017 Cao Huy
15 404/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

01/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 396/KH-UBND

Kê hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2017 

31/07/2017 Nguyễn Bốn
17 392/KH-UBND

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

31/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 387/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV

26/07/2017 Cao Huy
19 392/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 377/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

18/07/2017 Cao Huy

Thông Báo