Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 630/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 629/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

16/11/2017 Trương Thanh Tùng
3 628/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

15/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 602/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 5905/TL-HĐXT Thể lệ giải thưởng báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2017 20/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 566/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Mậu Tuất 2018.

 

18/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 558/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông

16/10/2017 Trần Xuân Hải
8 549/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông Đường Hồ Chí Minh

11/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 547/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

10/10/2017 Nguyễn Bốn
10 546/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”

10/10/2017 Nguyễn Bốn
11 539/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

10/10/2017 Cao Huy
12 536/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”

09/10/2017 Nguyễn Bốn
13 534/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

09/10/2017 Nguyễn Bốn
14 533/KH-UBND

Kế hoạch truyền thông phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

04/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 532/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/08/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

04/10/2017 Nguyễn Bốn
16 523/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

02/10/2017 Nguyễn Bốn
17 528/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

02/10/2017 Trần Xuân Hải
18 527/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

02/10/2017 Trần Xuân Hải
19 518/KH-UBND

Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
20 508/KH-UBND

 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017

27/09/2017 Cao Huy