Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 392/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

21/07/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 377/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

18/07/2017 Cao Huy
3 378/KH-UBND

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

18/07/2017 Cao Huy
4 376/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/07/2017 Cao Huy
5 1142/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu vào tỉnh Đắk Nông năm 2017 Chủ đề: “Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao”

07/07/2017 Nguyễn Bốn
6 352/KH-UBND

Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
7 349/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh

29/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 344/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống tội phạm mua, bán người - 30/7" năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
9 341/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

27/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 339/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

27/06/2017 Cao Huy
11 324/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

20/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 327/KH-BQL

Kế hoạch tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và kinh phí trao tặng học bổng cho học sinh là con người có công tiêu biểu để trao tặng tại Đêm nhạc tri ân 

20/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 314/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017)

15/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 309/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017 

13/06/2017 Trần Xuân Hải
15 303/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/06/2017 Trương Thanh Tùng
16 301/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 

08/06/2017 Cao Huy
17 297/BC-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình làm việc của Trưởng các Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cùng các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông

05/06/2017 Cao Huy
18 294/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

02/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 291/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

01/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 289/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017

31/05/2017 Cao Huy