VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 241/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 17/5/2018) và nhiệm vụ tuần 21 22/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
2 221/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 10/5/2018) và nhiệm vụ tuần 20 15/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
3 209/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/4/2018 đến ngày 03/5/2018) và nhiệm vụ tuần 19
08/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
4 195/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 20/4/2018 đến ngày 26/4/2018) và nhiệm vụ tuần 18 27/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
5 191/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 19/4/2018) và nhiệm vụ tuần 17 24/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
6 176/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 175/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17/04/2018 Nguyễn Bốn
8 172/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018 và nhiệm vụ tuần 16 17/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
9 161/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 30/3/2018 đến ngày 5/4/2018) và nhiệm vụ tuần tới 10/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
10 144/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 29/3/2018) và nhiệm vụ tuần 14 02/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
11 137/BC-UBND Tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 29/03/2018 Cao Huy
12 125/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 16/3/2018 đến ngày 22/3/2018) và nhiệm vụ tuần 13

27/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
13 119/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I, năm 2018
21/03/2018 Nguyễn Bốn
14 116/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 2/3/2018 đến ngày 8/3/2018) và nhiệm vụ tuần 12 21/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 90/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành (Từ ngày 23/022018- đến ngày 01/3/2018) của UBND tỉnh và nhiệm vụ tuần 10 07/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
16 80/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/02/2018 đến ngày 22/02/2018 và nhiệm vụ tuần 09

27/02/2018 Phạm Ngọc Tuyển
17 73/BC-UBND Tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất  năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/02/2018 Nguyễn Bốn
18 71/BC-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của tỉnh Đăk Nông 13/02/2018 Nguyễn Bốn
19 32/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 736/BC-BCĐ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh