Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 32/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 736/BC-BCĐ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 712/BC-UBND

Báo cáo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

22/12/2017 Nguyễn Bốn
4 693/BC-UBND

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018

18/12/2017 Nguyễn Bốn
5 691/BC-UBND

Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg của tỉnh Đắk Nông

15/12/2017 Nguyễn Bốn
6 675/BC-UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

08/12/2017 Nguyễn Bốn
7 548/BC-UBND Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 (lần 2) 11/10/2017 Nguyễn Bốn
8 545/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2017

10/10/2017 Cao Huy
9 544/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

10/10/2017 Nguyễn Bốn
10 543/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành

10/10/2017 Nguyễn Bốn
11 541/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá, tích hợp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

 

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 537/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/10/2017 Nguyễn Bốn
13 530/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

03/10/2017 Nguyễn Bốn
14 525/BC-UBND

Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 09 tháng đầu năm 2017

02/10/2017 Trần Xuân Hải
15 520/BC-UBND

Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
16 513/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

28/09/2017 Nguyễn Bốn
17 509/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

27/09/2017 Nguyễn Bốn
18 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018

27/09/2017 Nguyễn Bốn
19 503/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý III năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
20 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy