Dự thảo văn bản

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Các cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý kiến cho dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gửi về địa chỉ: Phòng Pháp chế chính sách, Sở Tài Nguyên-Môi trường, tỉnh Đăk Nông. Email: phuonglien.stnmt@gmail.com
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/07/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/08/2017
File đính kèm
Đóng góp ý kiếnHiển thị
Họ và Tên (*)
Địa chỉ (*)
Email
Số điện thoại (*)
Tên dự thảo (*)
File đính kèm
Nội dung (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Dự thảo khác