Dự thảo văn bản

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá các loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn khảo sát giá các loại gỗ tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Sở Tài chính đã chủ trì, cùng các thành viên gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tiến hành việc khảo sát giá thị trường các loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ tại 08 huyện, thị xã trong toàn tỉnh từ ngày 25/5/2017 đến 09/6/2017. Trên cơ sở số liệu khảo sát thực tế và ý kiến thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày. Sở Tài chính đã hoàn chỉnh bản dự thảo Quyết định ban hành giá các loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Bản dự thảo Quyết định và có ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 20/7/2017 để Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định theo đúng quy định hiện hành. Ý kiến góp ý xin gủi về địa chỉ: Sở Tài Chính- số 02 Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông. Email:hoangthuy.stc@gmail.com
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/07/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/07/2017
Dự thảo khác