Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Ban hành Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo “Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo “Quy định quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 2 Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân,thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông trước ngày 10/9/2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
Agencies issued Sở Khoa học và Công nghệ
Legislation type Quyết định
Categorise Khoa học và Công nghệ
Start date reviews 01/09/2017
End date reviews 10/09/2017