Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Content Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo “Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Địa chỉ: Đường AmaJhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua Email: sldtbxh@daknong.gov.vn trước ngày 13 tháng 10 năm 2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành .
Agencies issued Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Legislation type Quyết định
Categorise Lao động Thương binh và Xã hội
Start date reviews 13/09/2017
End date reviews 13/10/2017
File attach