Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quy định về hoạt động tư vấn, phản biên và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
Content Sở Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biên và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ, số 2 Phan Kế Bính,phường Nghĩa Tân,thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua Email: skhcn@daknong.gov.vn trước ngày 30 tháng 9 năm 2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành .
Agencies issued Sở Khoa học và Công nghệ
Legislation type Quyết định
Categorise Khoa học và Công nghệ
Start date reviews 20/09/2017
End date reviews 30/09/2017
File attach