Legislation code 37 /2015/QĐ-UBND
Issuing date 03/12/2015
Published time 13/12/2015
Signer Nguyễn Bốn,Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation