image banner
Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 176/TB-STNMT
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm