Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết, đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp tham gia góp ý rõ thêm về đối tượng áp dụng (tính chính xác về tên gọi, số lượng), mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết. Văn bản góp ý gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 13/10/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập