Ban Nội chính Tỉnh ủy

11vanphongtinhuy.jpg
Ban Nội chính Tỉnh ủy nằm trong trụ sở Tỉnh ủy

- Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại: 02613.548.127
- Fax: 02613.548.224