Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 02/2020
cms-publish-date 03/03/2020 | 03:34  | cms-view-count: 3039

Trong tháng 2/2020, có 22/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 121 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 33 lượt, giảm 21 lượt so với tháng 1/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 88 lượt giảm 59 lượt so với tháng 1/2020.

Xem chi tiết tại đây

Thông tin từ các huyện, thị xã