Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 04/2020
cms-publish-date 24/04/2020 | 02:47  | cms-view-count: 4596

Trong tháng 4/2020, có 25/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 185 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó: Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 50 lượt, tăng 22 lượt so với tháng 3/2020. Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 135 lượt tăng 44 lượt so với tháng 3/2020.

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố đã quan tâm xây dựng chuyên trang và tạo các mục tin tiếp công dân theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải lịch, nội quy, quy định tiếp công dân và thông tin tiếp công dân của cơ quan, đơn vị lên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã