Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 10 năm 2020
cms-publish-date 23/10/2020 | 09:38  | cms-view-count: 18707

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 10 năm 2020

Trong tháng 10/2020, có 23/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 114 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:

 Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 37 lượt, giảm 28 lượt so với tháng 9/2020.

 Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 77 lượt giảm 37 lượt so với tháng 9/2020.

Xem chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã