Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trênCổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 01/2021
cms-publish-date 03/02/2021 | 10:29  | cms-view-count: 2237

Trong tháng 01/2021, có 17/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 130 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (có 04 đơn vị không đăng thông tin; 06 đơn vị trang Web không truy cập được) trong đó:

+ Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 35 lượt.

+ Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 95 lượt.

Xem chi tiết tại dây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã