Kết quả tiếp công dân hàng tháng

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong tháng 9/2021
cms-publish-date 28/09/2021 | 08:24  | cms-view-count: 4626

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 9/2021, Thủ trưởng các sở, ban ngành đã tiếp 03 lượt (03 người) tại Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh, nội dung về việc đưa công dân từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Nông. Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố không phát sinh tiếp công dân trong tháng.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã