Thông tin tuyên truyền

Cách ly phong toả nhà bà Cao Thị Quý và 4 nhà kế bên thuộc tổ 1, thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 15/07/2021 | 11:20  | cms-view-count: 12995

Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định thiết lập cách ly, phong toả để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

- Địa điểm, phạm vi: Nhà bà Cao Thị Quý, địa chỉ Quốc lộ 14, tổ 1, thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông và 4 nhà kế bên (2 nhà phía bên phải, 2 nhà phía bên trái nhà bà Cao Thị Quý)

- Thời gian phong toả: 14 ngày, thực hiện từ 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 7 năm 2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly phong toả có thể kéo dài hơn.

Trưởng Ban chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập chốt, bố trí lực lượng khoanh vùng, cách ly địa điểm phong toả; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19 theo địa điểm, phạm vi và thời gian nêu trên; thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết tại đây

H.M