UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.
cms-publish-date 23/12/2015 | 03:58  | cms-view-count: 3744

Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, có 35 danh mục  dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh cụ thể:

Thị xã Gia nghĩa có 2 dự án: Dự án trang trại nuôi heo công nghiệp với vốn 20 tỷ, dự án trang trại chăn nuôi gia cầm 15 tỷ.

Huyện Tuy Đức có 6 dự án: Dự án phát triển vùng nguyên liệu khoai lang 122 tỷ; dự án xây dựng vườn ươm giống cây Nông nghiệp 50 tỷ; dự án nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 90 tỷ; dự án nhà máy chế biến hạt mắc ca 90 tỷ; dự án nhà máy chế biến khoai lang Nhật 132 tỷ; dự án chợ xã Quảng Tân 30 tỷ.

Huyện Đắk R'lấp có 5 dự án: Dự án trồng và bảo quản, chế biến rau củ quả 30 tỷ; dự án nhà máy chế biến cà phê bột, hồ tiêu xuất khẩu 70 tỷ; dự án nuôi cá nước ngọt 30 tỷ; dự án nuôi trồng thủy sản 20 tỷ; dự án Chăn nuôi (Trâu, bò) tập trung 100 tỷ.

Huyện Cư Jút có 4 dự án: Dự án chợ Tâm Thắng 30 tỷ; dự án Sản xuất giống lúa RVT 30 tỷ; dự án Sản xuất giống đậu nành 30 tỷ; dự án Nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Sêrêpốk 3 100 tỷ.

Huyện Đắk Song có 4 dự án: Dự án nhà máy chế biến khoai lang 132 tỷ; dự án trồng rau, củ, quả 30 tỷ; dự án liên danh, liên kết trồng cây dược liệu 200 tỷ; dự án nhà máy chế biến hồ tiêu 50 tỷ.

Huyện Krông Nô có 6 dự án: Dự án liên kết phát triển chuỗi giá trị lúa xã Buôn Choah 30 tỷ; dự án liên kết phát triển chuỗi giá trị Bí đỏ xã Nâm N'Đir 30 tỷ; dự án nhà máy chế biến lương thực và thức ăn chăn nuôi 70 tỷ; dự án liên kết phát triển chuỗi giá trị Khoai lang xã Nâm N'Đir 50 tỷ; dự án liên kết phát triển chuỗi giá trị Cá nước ngọt Buôn Choah 30 tỷ; dự án sản xuất giống lúa tại xã Đăk Drô 40 tỷ.

Huyện Đắk Mil có 5 dự án: Dự án nhà máy chế biến cà phê bột và chế biến tiêu xuất khẩu 90 tỷ; dự án nhà máy Chế biến thức ăn gia súc 90 tỷ; dự án chế biến nước hoa quả đóng chai, đóng hộp 100 tỷ và 2 dự án xử lý và thu gom rác thải.

1 dự án kêu gọi chung là dự án đầu tư nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư) phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổng hợp xây dựng thông tin dự án tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư nêu trên vào Quy hoạch ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa bổ sung các dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để làm cơ sở giao đất, thuê đất của dự án khi có nhà đầu tư.

Xem chi tiết tại file đính kèm tại 

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực