tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

chi tiết dự án kêu gọi đầu tư

Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

cms-publish-date 19/07/2016 | 16:30 PM  | cms-view-count: 6668
Ngày 01/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 829/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài...

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

cms-publish-date 07/07/2016 | 04:27 PM  | cms-view-count: 6564
Ngày 09 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.

Thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 12/04/2016 | 04:02 PM  | cms-view-count: 5596
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, tại xã Đắk Ha huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk với tổng diện tích đất của cụm công...

UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

cms-publish-date 23/12/2015 | 03:58 PM  | cms-view-count: 5374
Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn...

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 17/10/2015 | 03:56 PM  | cms-view-count: 6217
STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn (tỷ đồng) Mã số I ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ngành Bauxit

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:55 PM  | cms-view-count: 5976
Mục Lục   TT Thành phần Kh/lg VC (tấn/năm) ứng với CS N/m, 650.000  tấn/năm 1.200.000 tấn/năm 1 ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp và thương mại

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:53 PM  | cms-view-count: 6011
MỤC LỤC     STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:47 PM  | cms-view-count: 7079
MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 Nhà...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:38 PM  | cms-view-count: 5364
THÔNG TIN CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ  LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG   MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:35 PM  | cms-view-count: 8042
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIÊN SẢN PHẨM TỪ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG   Mục Lục   STT ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản

cms-publish-date 05/04/2012 | 03:29 PM  | cms-view-count: 8373
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ  LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN   MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ...

Các dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

cms-publish-date 09/04/2017 | 03:17 PM  | cms-view-count: 3442
Stt Tên dự án Địa điểm Quy mô (ha) Vốn đầu tư (tỷ đồng) 01 Sản xuất rau, củ, quả an...

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực