Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 27/07/2020 | 05:01  | cms-view-count: 7409

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Để chủ động kiểm soát dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh được an toàn và thành công theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 27/7/2020 đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng trên hệ thống phát thanh, truyền hình và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, bố trí khoảng cách chỗ ngồi hợp lý, thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho đại biểu trước khi vào Đại hội...

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh hỗ trợ Ban Tổ chức Đại hội các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu độc khử trùng khuôn viên, hội trường tổ chức Đại hội trước và sau khi tổ chức Đại hội; bố trí đầy đủ xà phòng, nước rửa tay, nước sát khuẩn, bố trí nhân sự, thiết bị đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế; yêu cầu các đại biểu tuân thủ quy định về kiểm tra y tế bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Đại hội.

Thủ trưởng các Ban Đảng của Tỉnh ủy; các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu, quy trình phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

H.M