Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
cms-publish-date 30/07/2020 | 04:32  | cms-view-count: 43147

Trong các ngày từ 28-30/7/2020, Đảng bộ huyện Đắk Glong đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội.

Toàn cảnh Đại Hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Thành, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban ngành và 227 đại biểu chính thức đại diện cho 1.883 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 13 nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội III đề ra, có 07/13 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,21%; trong đó: Thương mại - dịch vụ tăng bình quân 22,51%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 21,31; nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 10,38%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người /năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 thực hiện được 82 tiêu chí, bình quân 11,7 tiêu chí/xã. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều tiến bộ; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao, tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ được 1.191,586 tỷ đồng (tăng bình quân 6%/năm), chi ngân sách 1.912 tỷ đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm triển khai có hiệu quả, trong nhiệm kỳ có 6.247 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 27,1%, giảm 35,55% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao, hệ thống y tế ở cơ sở được củng cố...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nâng lên, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm đạt 47,21%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,29%; trong nhiệm kỳ kết nạp được 527 đảng viên; 25/61 chi bộ thôn, bon có chi ủy, đạt 61,47% so với Nghị quyết; 100% chi bộ Quân sự xã có chi ủy; 100% tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Đắk Glong tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý tài nguyên, dân cư, xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa huyện Đắk Giong thoát nghèo vào năm 2025.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đề ra các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 50 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 10.566 tỷ đồng; Thu ngân sách trên 1.344 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng trên 7%; Tỉ lệ nhựa hóa đường huyện 100%; tỉ lệ đô thị hóa 17%; tỉ lệ hộ được sử dụng điện 95%; tỉ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới 81%; số lao động được tạo việc làm 8.500 lượt người; bình quân hàng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3-5%; y tế đạt 12,4 giường bệnh/vạn dân; 4,5 bác sỹ/vạn dân; phấn đấu 1-2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lộ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 44%; trồng rừng đạt 2.000 ha; hàng năm giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá; phấn đấu 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã dạt 16,7 tiêu chí; 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên cam kết rèn luyện và thực hiện theo cam kết; trên 90% số TCCS đảng và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới​

Với tinh thần "Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới – Phát triển" Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa IV gồm 35 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu 2 Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Tá Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy  khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục  được Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đ/c Vũ Tá Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Vũ Tá Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn, song cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Tập thể Ban Chấp hành hứa với Đại hội sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Đắk Glong lên một tầm cao mới. 


Tấn Lê