Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
cms-publish-date 11/08/2020 | 08:47  | cms-view-count: 44327

Sáng 11/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể đã đến dự.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng bộ Khối đã thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội và các chỉ tiêu về xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể. Cụ thể, công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đạt 105,8%; công tác phát triển đảng viên đạt 120,5%; công tác kiểm tra tổ chức đảng đạt 106,5%; giám sát tổ chức đảng đạt 156%, giải quyết đơn, thư tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng đạt 100%...Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) có chuyển biến tích cực, đặc biệt, là từ khi triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy, đã trở thành nề nếp, có tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Công tác phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy có nhiều đổi mới, thực hiện theo đúng quy chế. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện thành công, có hiệu quả việc hợp nhất 02 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan...

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm "Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả" Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu như: Nhiệm vụ hàng năm, trên 90% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, an ninh trật tự. Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 600 đảng viên trở lên. 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, 30% tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình TCCS đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự đại hội cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên khóa IV theo Đề án nhân sự Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra cấp ủy khóa mới là những đồng chí tiêu biểu, có cơ cấu hợp lý, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, đủ năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gồm 46 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Song Nguyên