Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
cms-publish-date 13/08/2020 | 08:28  | cms-view-count: 44574

* Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuy Đức khóa IV

Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 12/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức (Đắk Nông) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, được Ban Chấp hành bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức tham dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể. Đó là, đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 11%, trong đó nông lâm, thủy sản tăng 8,15%; công nghiệp, xây dựng tăng 14,87% và dịch vụ tăng 19,94%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt hơn 268 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt trên 1,8 ngàn tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Tuy Đức Nguyễn Văn Hiệp phát biểu bế mạc Đại hội

Đến năm 2025, toàn huyện cứng hoá hệ thống đường huyện khoảng 79%; 100%  thôn, bon, bản có 2-3 km đường giao thông được cứng hóa. Thủy lợi, nước sạch đáp ứng cho 54% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Trên 88% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 98,5% hộ sử dụng điện, 100% thôn, bon, bản có điện.

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm bình quân 3%/năm, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4%/năm, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 5%/năm. Toàn huyện phấn đầu đến năm 2025, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí trở lên.

Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá so với năm trước. Về xây dựng hệ thống chính trị, huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm tỷ lệ, chất lượng phát triển đảng viên. Phấn đấu hằng năm huyện có trên 75% số tổ chức đảng và có trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, tân Bí thư Huyện ủy Tuy Đức khẳng định, các văn kiện, nghị quyết đại hội là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong huyện. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đòi hỏi các cấp, các ngành, các đảng bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong huyện phải có quyết tâm chính trị cao, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được các bước trong phát triển kinh tế, xã hội. 

Theo báo Đắk Nông điện tử