Nội dung bài viết

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11
cms-publish-date 26/11/2020 | 03:04  | cms-view-count: 12836

Sáng 26/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11 để xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Tham dự họp có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Các đồng chí: Y Quang BKrông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã xem xét, thông qua, Tờ trình số 5745/Tr-UBND, ngày 9/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; xem xét, thông qua Tờ trình số 5945, ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về phương án điều hành bảo đảm cân đối ngân sách tỉnh do thu ngân sách địa phương năm 2020 giảm so với dự toán; Tờ trình số 6014 ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 11 đối với Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15, ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. Tờ trình số 6021/Tr-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin đưa ra khỏi danh mục trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 


Tấn Lê