Nội dung bài viết

UBND tỉnh Đắk Nông và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực
cms-publish-date 27/11/2020 | 09:09  | cms-view-count: 23262

Buổi làm việc và ký kết được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 26/11, tại TP. Gia Nghĩa, với sự chủ trì của PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung chia sẻ, trong nhiệm kỳ này, Đắk Nông xác định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, cùng với phát huy nội lực, tỉnh Đắk Nông rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị, trung tâm nghiên cứu khoa học giúp hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Lãnh đạo hai bên chia sẻ những thế mạnh có thể hợp tác, phát huy lợi thế của mỗi bên

Sau khi trao đổi thảo luận, hai bên cùng thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm phân công chuyên gia, tổ chức trực thuộc tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, kế hoạch đề án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông khi được yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung cho biết, Đắk Nông xác định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hai bên cùng phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp các mô hình phát triển phù hợp, đặc thù địa phương, cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch đề án phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông theo hướng nhanh và bền vững.

Hai bên bố trí kinh phí và nguồn lực cùng phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo cơ chế đối ứng, quá trình thực hiện gắn với quá trình chuyển giao ứng dụng.

PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ những lĩnh vực có thể hỗ trợ, phối hợp giúp Đắk Nông từng bước phát triển bền vững

Hai bên khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia đề xuất đăng ký và thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp khả năng của viện và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hai bên chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học các cấp về những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo hai bên ký kết chương trình hợp tác

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cử cán bộ tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn do tỉnh Đắk Nông tổ chức khi có nhu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông tham gia chương trình đào tạo cao học tại các cơ sở trực thuộc viện...

 

Theo Báo Đắk Nông Điện tử