Nội dung bài viết

Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử ÐBQH và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
cms-publish-date 23/02/2021 | 03:49  | cms-view-count: 11532

Ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Thông báo số 25/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tiêu chuẩn, người ứng cử phải bảo đảm các tiêu chuẩn của ĐBQH theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020. Người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND bao gồm: Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản-thu nhập, ảnh chân dung người ứng cử.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử Quốc hội và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh. Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 và người tự ứng cử đại biểu đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh.  Người ứng cử được cơ quan, tổ chức,  đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu đại biểu HĐND ở cấp huyện, ở cấp xã và người tự ứng cử đại biểu HĐND ở cấp huyện, ở cấp xã thì nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

 

Theo Báo Đắk Nông điện tử