Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1192/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 
11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1172/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 10/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1160/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1161/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Hội Cựu chiến binh tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1155/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1) 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1156/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích đô thị trong Khu công nghiệp Tâm Thắng năm 2020, hạng mục: Chăm sóc thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh và cây xanh 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1157/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2020 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1158/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1132/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông 04/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1116/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 31/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1120/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 1 31/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1095/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng thị xã Gia Nghĩa bằng công nghệ đèn LED 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1096/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2) 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1077/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông 24/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1034/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa 21/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1022/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020 - 2021 15/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 10 trạm đo mực nước tự động trên các sông, suối phục vụ dự báo, cảnh báo nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/07/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
991/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Triển khai cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
947/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 02/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh