Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1426/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1427/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1402/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức hội chợ hàng Việt Nam năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1360/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: dự án cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1353/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 08/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1344/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà ở học viên Trung đoàn 994 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1335/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1336/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam 04/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1343/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa đổi, bổ sung định mức kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 04/09/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1321/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1317/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1318/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1319/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở Cầu Đắk Dang tại biên giới Việt Nam - Campuchia 01/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1290/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà ở cán bộ Trung đoàn 994 27/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1291/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng ấn phẩm và phóng sự lưu lại một số kết quả, thành tựu của dự án thuộc dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Đắk Nông 27/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1292/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 27/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh