Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
156/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút 13/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 12/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
94/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 17/01/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
93/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 17/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
99/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 17/01/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
71/QĐ-UBND  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú
14/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2092/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2090/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2089/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa tường rào, kè đá thuộc khuôn viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2096/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ công nghệ cao Hansol HomeDeco Việt Nam của Công ty TNHH Hansol HomeDeco 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2074/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường 24/12/2019 Trương Thanh Tùng
2069/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút 20/12/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2061/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán gói thầu thuộc dự án hoàn thành Dự án: Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông; Gói thầu DN04.05-NCB: Xây dựng Trạm y tế thị trấn Kiến Đức 20/12/2019 Nguyễn Bốn
2055/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 20/12/2019 Nguyễn Bốn
2058/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2019 Trương Thanh Tùng
2047/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến cà phê nhân, sản xuất cà phê bột chất lượng cao của Công ty TNHH Huy Hiển Đắk Mil 19/12/2019 Nguyễn Bốn
2044/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 18/12/2019 Nguyễn Bốn
2024/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R’măng, huyện Đắk Glong 17/12/2019 Nguyễn Bốn
2015/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 13/12/2019 Trần Xuân Hải
2014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông 13/12/2019 Trần Xuân Hải