Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1778/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1782/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông 29/10/2019 Nguyễn Bốn
1774/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa cấp tỉnh 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1767/QĐ-UBND  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nam Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Điện năng Đắk Nông 28/10/2019 Nguyễn Bốn
1770/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1771/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1772/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu GIS hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác phòng chống thiên tai 28/10/2019 Trần Xuân Hải
1753/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 25/10/2019 Trần Xuân Hải
1736/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 22/10/2019 Trần Xuân Hải
1737/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm Nung, huyện Krông Nô 22/10/2019 Trần Xuân Hải
1730/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh 18/10/2019 Trần Xuân Hải
1731/QDD-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân 18/10/2019 Trần Xuân Hải
1698/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện 14/10/2019 Nguyễn Bốn
1699/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil 14/10/2019 Nguyễn Bốn
1697/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia - Đắk Drông - Nam Dong 14/10/2019 Trần Xuân Hải
1676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 10/10/2019 Nguyễn Bốn
1675/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 10/10/2019 Nguyễn Bốn
1657/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông 09/10/2019 Nguyễn Bốn
1660/QĐ-UBND

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020, EU tài trợ

09/10/2019 Nguyễn Bốn
1668/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Nhà ăn, Nhà cầu nối và ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 09/10/2019 Nguyễn Bốn