Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1484/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh án điện tử cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp 06/09/2019 Trần Xuân Hải
1483/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 06/09/2019 Trần Xuân Hải
1480/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt bổ sung trạm đo khí yếu tố khí tượng thủy văn tại các khu vực chưa có điểm đo cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/09/2019 Trần Xuân Hải
1478/QĐ-UBNd Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú  05/09/2019 Trần Xuân Hải
1477/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, chuyển đổi bếp lò hơi cho bếp ăn cơ quan Bộ chỉ huy và Tiểu đoàn D19 05/09/2019 Trần Xuân Hải
1444/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho các Tổ chức nông dân/Hợp tác xã (đợt 2) trên địa bàn tỉnh thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 28/08/2019 Trần Xuân Hải
1415/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 23/08/2019 Trần Xuân Hải
1413/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1

23/08/2019 Trần Xuân Hải
1412/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (thuộc công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh)

23/08/2019 Trần Xuân Hải
1410/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa công trình nhà ở sỹ quan 03 tầng thuộc Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

23/08/2019 Trần Xuân Hải
1409/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường nội bộ và hệ thống thoát nước kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

23/08/2019 Trần Xuân Hải
1411/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa công trình nhà ở chung cư sỹ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

23/08/2019 Trần Xuân Hải
1408/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hỗ trợ nâng cấp bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng, vườn ươm giống cà phê cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 23/08/2019 Trần Xuân Hải
1403/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư số 6, khu vực Sùng Đức  22/08/2019 Nguyễn Bốn
1386/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bảng giá đất 05 năm (giai đoạn 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 21/08/2019 Trần Xuân Hải
1340/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy chế biến cà phê nhân, sản xuất cà phê bột chất lượng cao của Công ty TNHH Huy Hiển Đắk Mil 16/08/2019 Nguyễn Bốn
1337/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư  y tế tiêu hao phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019

15/08/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1336/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2019, 2020 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 15/08/2019 Trần Xuân Hải
1332/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức  15/08/2019 Trần Xuân Hải
1304/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (đợt 1) 12/08/2019 Trần Xuân Hải