Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
2081/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 02 Bảng tuyên truyền và 02 Chòi canh lửa 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2080/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm Ea Pô và Kênh tiêu Buôn K’Nha, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành kênh tưới Trạm bơm Ea Pô và nạo vét Kênh tiêu Buôn K’Nha) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2084/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình thủy lợi Buôn Dơng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2074/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh chống hạn Long Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2073/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 2 - Hệ thống trạm bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2075/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi  Đắk Cút, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nạo vét kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2072/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 5 - Hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N5-2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2071/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm D12, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành kênh N2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành (Đường Hồ Chí Minh) - Lê Hồng Phong, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trần Xuân Hải
2049/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông 12/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô 11/12/2018 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuát gách không nung Đắk Nông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1935/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông (hạng mục: Nạo vét, sửa chữa đoạn thôn Minh Đoài, thôn Mỹ Yên, thôn Thanh Lâm)  29/11/2018 Trần Xuân Hải
1934/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ phục vụ phương án A2. 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1940/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1939/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo - giai đoạn 1 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1938/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1894/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 (12 Trung đội). 23/11/2018 Nguyễn Bốn
1895/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống Camera giám sát giao thông giai đoạn 2018-2020 (trên tuyến Quốc lộ 28 nối dài và Tỉnh lộ 3) 23/11/2018 Nguyễn Bốn
1867/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 2 năm 2018, tỉnh Đắk Nông. 22/11/2018 Nguyễn Bốn