Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
587/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 24/04/2019 Nguyễn Bốn
588/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2021. 24/04/2019 Nguyễn Bốn
551/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Dno/C2B/G/01: Cung cấp túi đựng nilon, hộp đựng chất thải sắc nhọn, thùng đựng chất thải rắn … cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và 07 Bệnh viện đa khoa huyện (Trung tâm y tế huyện mớ 19/04/2019 Trần Xuân Hải
552/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh) 19/04/2019 Trần Xuân Hải
529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
527/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 18/04/2019 Trần Xuân Hải
515/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và nhà ăn Trường Quân sự địa phương 16/04/2019 Trần Xuân Hải
509/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hàng rào bao quanh Trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
510/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Câu lạc bộ quân nhân trường Quân sự địa phương 12/04/2019 Trần Xuân Hải
455/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng 10/04/2019 Trần Xuân Hải
454/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng, 2 tầng và nhà cầu nối, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh chung, nhà thư viện và hệ thống hàng rào cổng chính Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành  05/04/2019 Trần Xuân Hải
453/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường trung học phổ thông Quang Trung  05/04/2019 Trần Xuân Hải
452/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông 05/04/2019 Trần Xuân Hải
455/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đắk R’ Măng 05/04/2019 Trần Xuân Hải
426/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh giá kế hoạch một số mặt hàng trong các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018-2019 02/04/2019 Trần Xuân Hải
427/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư jút, tỉnh Đắk Nông 02/04/2019 Trần Xuân Hải
410/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011 - 2017 tại các phòng Quản lý Thương mại, Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông 29/03/2019 Trần Xuân Hải
377/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2019 27/03/2019 Trần Xuân Hải
348/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phim truyện và chương trình giải trí năm 2019 27/03/2019 Trần Xuân Hải
353/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông 21/03/2019 Trần Xuân Hải