Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
206/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ số 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ) 15/02/2019 Trần Xuân Hải
205/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông 15/02/2019 Trần Xuân Hải
204/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 15/02/2019 Trần Xuân Hải
209/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyển) 15/02/2019 Trần Xuân Hải
198/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 13/02/2019 Trần Xuân Hải
192/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục bổ sung: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

31/01/2019 Trần Xuân Hải
181/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh phục vụ cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 30/01/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
190/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông
30/01/2019 Trần Xuân Hải
133/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh trụ sở Công an tỉnh 23/01/2019 Trần Xuân Hải
132/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil - Hạng mục: Móng, cột ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa 23/01/2019 Trần Xuân Hải
107/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh do chưa lựa chọn được nhà thầu và hết số lượng phân bổ cho các cơ sở y tế 18/01/2019 Trần Xuân Hải
90/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tâm - Đắk Búk So 17/01/2019 Trần Xuân Hải
91/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà khách, Khu huấn luyện thể dục thể thao eBB994, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông 17/01/2019 Trần Xuân Hải
87/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh 16/01/2019 Trần Xuân Hải
78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Sin - Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp 14/01/2019 Trần Xuân Hải
83/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 14/01/2019 Trần Xuân Hải
82/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Sắk, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh chính và kênh N1) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
79/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông từ Tỉnh lộ 2 qua trung tâm UBND xã Đắk Sắk nối Tỉnh lộ 3 xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil 14/01/2019 Trần Xuân Hải
80/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải
85/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Đắk G’long (giai đoạn 2) 14/01/2019 Trần Xuân Hải