Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
56/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Cầu Tư, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk P'Lấp, tỉnh Đắk Nông (hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh Bù Đốp) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
60/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Bi Zê, xã Đắk Som, huyện  Đắk G'Long(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
59/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Dro, huyện Krông Nô(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính Nam) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Goun Thượng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh chính) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
57/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mâm, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh N6-2) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Cầu Tư, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa Kênh Bù Đốp) 09/01/2019 Trần Xuân Hải
54/QĐ-UBND Phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 09/01/2019 Trần Xuân Hải
53/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa 09/01/2019 Trần Xuân Hải
2221/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R’Măng - Quảng Hòa 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2201/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho Tiểu đoàn 301/ Trung đoàn 994 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phát sinh do hết số lượng phân bổ, không trúng thầu, rớt thầu cho các cơ sở y tế 28/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2191/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2025 28/12/2018 Trương Thanh Tùng
2186/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2019 - 2024 28/12/2018 Trần Xuân Hải
2141/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 01 Chòi canh lửa bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2142/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 02 Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2125/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy trên các tuyến Tỉnh lộ 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2118/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 21/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2132/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút 21/12/2018 Trần Xuân Hải