Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
2141/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 01 Chòi canh lửa bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2142/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: 02 Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2125/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy trên các tuyến Tỉnh lộ 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2118/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề án Bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 21/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2132/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2117/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2 20/12/2018 Trần Xuân Hải
2082/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, lắp đặt biển báo, biển cảnh báo, biển cấm các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2085/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình thủy lợi Đắk Nang, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa cầu máng số 2 - Kênh N4B) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2081/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 02 Bảng tuyên truyền và 02 Chòi canh lửa 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2080/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm Ea Pô và Kênh tiêu Buôn K’Nha, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành kênh tưới Trạm bơm Ea Pô và nạo vét Kênh tiêu Buôn K’Nha) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2084/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình thủy lợi Buôn Dơng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 14/12/2018 Trần Xuân Hải
2074/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh chống hạn Long Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2073/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 2 - Hệ thống trạm bơm Buôn Choah, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2075/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi  Đắk Cút, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nạo vét kênh chính) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2072/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm số 5 - Hệ thống trạm bơm Đắk Rền, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành Kênh N5-2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2071/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm bơm D12, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa, nâng cao thành kênh N2) 13/12/2018 Trần Xuân Hải
2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành (Đường Hồ Chí Minh) - Lê Hồng Phong, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trần Xuân Hải
2049/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông 12/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô 11/12/2018 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuát gách không nung Đắk Nông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông 29/11/2018 Nguyễn Bốn