Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1452/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật chất hậu cần dự trữ của lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ cho 8 đại đội cấp huyện 14/09/2018 Cao Huy
1451/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bộ máy GPS RTK cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 14/09/2018 Cao Huy
1441/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2018. 11/09/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1352/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018 - 2019 31/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1354/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Mạ, xã Đắk Plao, huyện Đắk G’long - Hạng mục: Hệ thống tường rào bao quanh, kè đá và thiết bị âm thanh, bàn ghế. 31/08/2018 Trần Xuân Hải
1290/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk Nông 23/08/2018 Nguyễn Bốn
1278/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầucông trình: Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; hạng mục: Cổng tường rào bảo vệ, san lấp mặt bằng khu mộ N’Trang Gưh 21/08/2018 Trần Xuân Hải
1276/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầucông trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà vệ sinh, đài nước, sân bê tông 21/08/2018 Trần Xuân Hải
1280/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước xã Nam Dong, huyện Cư Jút 21/08/2018 Trần Xuân Hải
1277/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 21/08/2018 Trần Xuân Hải
1248/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp khu huấn luyện tập thể dục thể thao khu 4 Đại đội - Hạng mục: Sân bóng đá mini 13/08/2018 Trần Xuân Hải
1247/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch ựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp. 13/08/2018 Trần Xuân Hải
1246/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Nô (giai đoạn 1)  13/08/2018 Trần Xuân Hải
1220/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà ở công vụ, nhà ăn, nhà bếp của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông 07/08/2018 Nguyễn Bốn
1200/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2018, tỉnh Đắk Nông 03/08/2018 Nguyễn Bốn
1198/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 03/08/2018 Nguyễn Bốn
1168/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô 31/07/2018 Trần Xuân Hải
1165/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 30/07/2018 Nguyễn Bốn
1152/QĐ-UBND Phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của Trường Trung cấp nghệ Đắk Nông. 27/07/2018 Trần Xuân Hải
1153/QĐ-UBND Phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. 27/07/2018 Trần Xuân Hải