Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
948/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Triển khai Hệ thống kết nối mạng trực tuyến tại phiên tòa 18/06/2018 Trần Xuân Hải
942/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Nguyễn Bốn
931/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020
14/06/2018 Nguyễn Bốn
927/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2018 14/06/2018 Trần Xuân Hải
922/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và cổng, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 13/06/2018 Trần Xuân Hải
923/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà đa năng trường THPT Nguyễn Tất Thành
13/06/2018 Trần Xuân Hải
926/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và cổng, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G’long 13/06/2018 Trần Xuân Hải
925/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo cổng, tường rào và hạ tầng kỹ thuật 13/06/2018 Trần Xuân Hải
916/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2018 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2). 13/06/2018 Trương Thanh Tùng
919/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2018. 13/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
903/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 18 phòng học và khối thực hành

 

12/06/2018 Nguyễn Bốn
904/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý 12/06/2018 Trương Thanh Tùng
871/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị nội trú năm 2018

06/06/2018 Nguyễn Bốn
870/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

06/06/2018 Nguyễn Bốn
869/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018 06/06/2018 Nguyễn Bốn
869/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018 06/06/2018 Nguyễn Bốn
814/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm 01 bộ chuẩn khối lượng kiểm định cân trọng tải đến 120 tấn (bộ quả cân chuẩn khối lượng) 29/05/2018 Nguyễn Bốn
787/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 2
25/05/2018 Trần Xuân Hải
784/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông
25/05/2018 Trần Xuân Hải
785/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông 24/05/2018 Trần Xuân Hải