Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc-Nam giai đoạn 2 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1192/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 
11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1172/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 10/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1160/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1161/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Hội Cựu chiến binh tỉnh 06/08/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1155/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (Giai đoạn 1) 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1156/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích đô thị trong Khu công nghiệp Tâm Thắng năm 2020, hạng mục: Chăm sóc thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh và cây xanh 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1157/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2020 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1158/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Km3+00 -:- Km35+00 Tỉnh lộ 3, huyện Krông Nô 05/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1132/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông 04/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1116/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 31/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1120/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 1 31/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1095/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng thị xã Gia Nghĩa bằng công nghệ đèn LED 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1096/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2) 28/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1077/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông 24/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1034/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa 21/07/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1022/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020 - 2021 15/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 10 trạm đo mực nước tự động trên các sông, suối phục vụ dự báo, cảnh báo nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/07/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
991/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Triển khai cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh