Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1959/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017

12/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1947/QĐ-UBND

Quyêt định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

11/12/2017 Nguyễn Bốn
1940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế

08/12/2017 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị mầm non và các Thiết bị khác đợt 2 năm 2017. 08/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1922/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng 07 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đăk Nông

06/12/2017 Trần Xuân Hải
1927/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R’lấp

06/12/2017 Nguyễn Bốn
1918/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1917/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông (Gói thầu số 8: Xây dựng nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật)

04/12/2017 Nguyễn Bốn
1819/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành, Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 04/12/2017 Nguyễn Bốn
1897/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2 xã Đắk Sin, hạng mục: Xây dựng nhà bếp, công trình vệ sinh và hệ thống giếng khoan phục vụ sinh hoạt

30/11/2017 Trần Xuân Hải
1896/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2) 30/11/2017 Nguyễn Bốn
1889/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường vành đai 2, đoạn từ Trạm Y tế phường Nghĩa Phú đến cuối đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 1)

28/11/2017 Nguyễn Bốn
1868/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút 23/11/2017 Nguyễn Bốn
1870/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1869/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng ký túc xá, nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Mil 

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1868/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phòng học, ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cư Jút

23/11/2017 Nguyễn Bốn
1857/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải 21/11/2017 Nguyễn Bốn
1855/QĐ-UBND

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu phố thương mại huyện Krông Nô

21/11/2017 Nguyễn Bốn
1861/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

21/11/2017 Nguyễn Bốn
1831/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh