Legislation code 859/QĐ-UBNd
Issuing date 10/06/2019
Published time 10/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, huyện Đắk Glong và mua sắm bổ sung thiết bị
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation