Legislation code 863/QĐ-UBND
Issuing date 11/06/2019
Published time 11/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cần dùng trong cấp cứu và điều trị (có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu) cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation